Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lenworkshop.pl z dnia 22.11.2017

I DEFINICJE

1.1 Klient – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność prawna, a także osobę prawną lub jednostkę ograniczoną nie posiadającą osobności prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

1.2 Sprzedawca – rozumiany jako sklep internetowy lenworkshop.pl prowadzony przez sprzedawcę.

1.3 Produkt – są to produkty przedstawione w sklepie internetowym.

1.4 Dzień roboczy – jest to jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.5 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie w celu złożenia zamówienia, szczególnie w dodawaniu produktów do wirtualnego koszyka, doboru rodzaju przesyłki oraz 

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.7 Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.8 Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.9 Biuletyn - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.10 Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.lenworkshop.pl

1.11 Regulamin – nimniejszy regulamin.

1.12 Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (DZ.U.2014 poz. 827 ze zm.)

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Sklep internetowy, działający pod adresem www.lenworkshop.pl, prowadzony jest przez Aleksandrę Kiecz-Strzelczyk prowadzącą działalność gospodarczą pf. Aleksandra Kiecz -Strzelczyk „Len” z siedzibą w Koszalinie 75-501, ul. Piłsudskiego 16, NIP 669-254-03-35, REGON 368460305, adresem mailowym kontakt@lenworkshop.pl

2.2 Nimniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, przyjmowania i realizowania zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.3 Regulamin sklepu internetowego jest dostępny nieodpłatnie dla każdego oraz w każdej chwili. Klient może wykonać kopię regulaminu. Na prośbę klienta, Sprzedawca może wydrukować kopię Regulaminu i załączyć do sprzedawanego produktu.

2.4 Zawartość Sklepu internetowego jest zaproszeniem do zawarcia umowy z Klientem art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

2.5 Korzystanie ze Sklepu internetowego na których dokonywane są zakupy, niezbędne jest spełnienie warunków technicznych przez system Teleinformatyczny.

a) dostęp do sieci internetowej,

b) przeglądarka internetowa

c) konto poczty internetowej


III FORMY PŁATNOŚCI

Dostępne są następujące formy płatności:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku: 95 1950 0001 2006 0044 7514 0001
Bank: IDEA BANK
Dane do przelewu: Len workshop Aleksandra Kiecz-Strzelczyk, 
Piłsudskiego 16, 75-501 Koszalin

b) płatność „za pobraniem” - gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, po dostarczeniu Towaru do Klienta;

c) Przelew elektroniczny online. Podmiotem śwaiczącym obsługę płatności jest Blue Media S. A.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl

Dostępne formy płatności:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro


Termin płatności wynosi 5 dni roboczych, po tym czasie zamówienie będzie anulowane z systemu.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od pozytywnej autoryzacji wpłaty.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SKŁADANIE W NIM ZAMÓWIEŃ

4.1 Podane ceny na stronie Sklepu występują w polskich złotych i obejmują podatek VAT wraz ze wszystkimi składkami. Do ceny produktu trzeba doliczyć koszt dostawy. Całkowity koszt zamówienia wskazany jest po przejściu do formularza zamówieniowego.

4.2 Zamówienia Klient może złożyć poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka zamówienia oraz wypełnienia formularza znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.

4.3 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4.4 Dodawanie produktu do koszyka jesteśmy w stanie zrobić z poziomu widoku wybranego produktu za pomocą przycisku „Do koszyka”.

4.5 Formularz zamówienia Klient wypełnia wpisując w poszczególne rubryki formularza dane klienta.

Zaczynać od wpisania kodu pocztowego dostawy oraz maila kontaktowego. Na podstawie kodu pocztowego system będzie mógł dopasować rodzaj dostawy. Następnie wybieramy sposób dostawy, oraz sposób płatności. Po wybraniu sposobu dostawy należy wypełnić rubryki danych do wysyłki.  

4.6 Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” pod prawidłowo wypełnionym formularzem zamówienia. 

Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację zamówienia, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.7  Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4.8 Klient może składać reklamacje związane ze założeniem zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@lenworkshop.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

V REALIZACJE ZAMÓWIEŃ

5.1 Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 14:30, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. 

5.2 Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz pozyskania pozytywnej autoryzacji o płatności. Do terminu realizacji nie wlicza się terminu dostawy. 

5.3 Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do dnia realizacji zamówienia poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail : kontakt@lenworkshop.pl

Dołącz do naszego newsletter!

Kolekcje

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów